PEREZ MAYORAL es una empresa formada per un equips de tècnics amb una àmplia experiència al sector de la construcció, amb la capacitat d’oferir un servei integral en el desenvolupament del seu projecte, des de la fase de redacció fins a l’execució final de les obres, proporcionant les millors solucions, adaptades a cada client a partir del coneixement, serietat, confiança qualitat i sentit comú.

Mitjançant l’esforç i el compromís del nostre equip, PEREZ MAYORAL ha assumit la seva pròpia identitat, per tal de diferenciar-se en el Sector de la Construcció i rehabilitació , oferint un servei i compromís de qualitat.

Construcció

Rehabilitació

Suport Tècnic

Certificats d’eficiència energètica (CEE)

Cèdules d’habitabilitat d’habitatges (CHH)

Inspecció Tècnica d’edificis

Redacció de projectes d’obra

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Direccions d’obra

Coordinació de Seguretat i Salut

Amidaments i pressupostos

  • All
  • Aïllament tèrmic
  • Construction
  • Reforma