CVV EDUARD BROSSA – SABADELL

CVV EDUARD BROSSA – SABADELL

Substitució d’esglaons escala. Repicat d’esglaons i col·locació d’esglaonat de pedra artificial acabat polit amb ciment cola. Es realitza la restitució dels esglaons amb morter de reparació i totxana.
Reparació del sostre de la coberta, sanejat de la superfície escrostonada, aplicació d’imprimació tixotròpica i capa de segelladora, massillat de la zona reparada i pintat amb pintura antifloritura de color blanca.

Category
Construction, Reforma