Rehabilitació

Rehabilitació d’edificis i comunitats de veïns

El pas dels anys afecta sovint a l’estat de zones de pas comunitàries com a vestíbuls, replans escales. En PEREZ MAYORAL realitzem treballs de renovació estètica i funcional d’aquests espais. Pintat i allisat d’escales i vestíbuls, canvis de portes d’accés i bústies, construcció de rampes per a l’accés de persones amb discapacitat, instal·lació o substitució d’ascensors….

Reforços estructurals

Un dels problemes més greus que pot sofrir un edifici són les patologies de caràcter estructural, que poden arribar a suposar un risc per a la seguretat dels habitants de la finca i dels seus confrontants. PEREZ MAYORAL té àmplia experiència en la resolució d’aquest tipus de problemes, aplicant les diferents tècniques de reforç estructural segons la naturalesa del material afectat, l’origen del mal estat, i la seva possible solució. Sempre amb la màxima precaució i adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

Rehabilitació de cobertes i terrats

La coberta és una de les parts més importants de l’edifici, ja que en molts casos és l’origen de nombrosos problemes que pugui sofrir la finca. Ens encarreguem de la completa rehabilitació de cobertes i terrats per assegurar el seu correcte estat i durabilitat. Rehabilitem cobertes planes i inclinades, sempre aconseguint la màxima impermeabilització i resistència als elements climàtics.

Rehabilitació de façanes

Els professionals de PEREZ MAYORAL tenen una llarga tradició en la rehabilitació de façanes, havent treballat amb nombrosos administradors de finques, arquitectes o directament per a les comunitats de propietaris. La versatilitat i experiència dels nostres professionals, ens permeten abordar qualsevol tipus de treball i qualsevol tipus d’acabat, per renovar l’aspecte de les façanes i solucionar les patologies que puguin sofrir. Neteges i sanejats de pedra i obra-vista, acabats i monocapes, reparació dels fronts de les balconades, recuperació d’estucs ornamentals i esgrafiats, restauració de motllures i elements decoratius, esmaltats de baranes i fusteries exteriors i tot allò necessari per a una correcta rehabilitació de façana.

Rehabilitació de patis

PEREZ MAYORAL rehabilita celoberts, patis interiors i de ventilació. Des del tractament de les pròpies parets del pati, fins al canvi de muntants d’aigua o gas, substitució de baixants o tubs extractors, eliminació de desguassos de fibrociment, o anul·lació d’instal·lacions obsoletes. PEREZ MAYORAL garanteix la màxima qualitat en els treballs de rehabilitació i posa la seva major obstinació a minimitzar les molèsties als veïns en el transcurs de l’obra.